چیدمان منزل: دکور میز ها

چیدمان میز قهوه

دکور میز قهوه قسمت دوم، قسمت اول مطلب را میتوانید در اینجا بخوانید. این متن ترجمه ای است بر مطلب سایت اپارتمان درمانی. میتونید تمام اجزای چیدمان ۱۳ یا ۲۰ از اینجا تهیه کنید. میز قهوه یا ترجمه ی تحت الفظی coffee table  ، تمام میز های ابعاد کوچک یا ارتفاع کم در این دسته […]