ایا ظروف مسی ضرر دارند؟

ظروف مسی

جواب این سوال ایا ظروف مسی ضرر دارند؟ خیر است اما توجه به نکات زیر در هنگام استفاده از مس برای ظروف مهم است ظروف مسی که خریداری میکنید اغلب به یکی از انواع زیر تولید شده: ۱. ظروف مسی بدون پوشش ۲.ظروف مسی نانو شده ۳.ظروف مسی با روکش قلع ۴.ظروف مسی با پوشش […]

محصولات مسی خاص

مس مدرن

محصولات مسی خاص چیست؟ همه فاکتورها در خرید وابسته به سلیقه ی شماست. هرفرد در تشخیص اینکه کدام یک از محصولات مسی خاص هستند معیاری دارد یک اصطلاح در زبان انگلیسی وجود دارد که میگوید شیطان در جزییات است منظور این است که گاهی اوقات با نگاه کردن به کلیت یک موضوع ، جزییات را […]