استودیو اورس
دور ھم جمع شدیم برای گرامیداشت گذشته و خلق دوباره ی میراث طبیعت به سبک خودمانی خودمان با الھام از کوچکترین بخش ھای زندگی.
داستان ما
Previous
Next

داستان ما

استودیو و کارگاه افتابی ما در کرمان ۱۳۹۷متولد شد.

گرمای خورشید و صدای ریل قطار و چکش ها و گردش هزاران ایده

کنار رایحه ی سنگ و چوب  و فلزات رنگین این جا استودیوی خانواده اورس است

زندگی به سبک اورس

اینجا میتوانید تمام ساخته های مسی  ما را ببینید و انلاین خریداری کنید.ما همیشه برای ایده های جدید ُ طرح های جدید ُ و فرصت با شما بودن اماده ایم تا باهم بخشی از یک
اتفاق متفاوت باشیم.

ارزش های ما

اولین قدم تولید اطمینان از کیفیت است.اهمیت بسیار به انتخاب مواد اولیه به خالص بودن به همراه طبیعت
بودن و نیز صداقت در بیان همه ی جزییاتی است که از محصولات میخواهیم بدانیم .