درباره ی استودیو طراحی اورس

نقش اورس و افرینش دوباره ی محصولات مسی

معرفی مختصری از اورس

شمع مسی محصول استودیو طراحی اورس
شمع مسی اورس – کالکشن الفا بهار ۱۳۹۸

نقش اورس یک استودیوی طراحی در ایران-کرمان است که سعی دارد هنر و دستساز های سنتی و محلی خود را دوباره زنده کند.در اینجا ما به عنوان یک خانواده جمع شده ایم که دست آفریده های مسی را با زندگی مدرن همگام سازیم .

اورس درختی کوهستانی و گونه ای از درختان کاج ارزشمند و با عمری طولانی است

اورس و درخت سرو از دیر باز در فرهنگ ایرانیان نماد جاودانگی و نامیرایی بوده است.