پالت رنگ سال ۲۰۲۱

رنگ های سال جدید از نگاه پنتون در سال ۲۰۲۱ میلادی، و پالت رنگ سال ۲۰۲۱ چرا رنگ سال میلادی جدید طوسی و زرد درخشان است ؟ پنتون که رنگ هر سال اعلام میکنه چندتا فلسفه داره برای این انتخابش اولیش برمیگرده به سختی های این روزا ، اینکه چطوری دوتا عنصر متضاد میتونند درکنار هم […]

پالت رنگی مس برای گرمای تابستان

پالت رنگی مس

هر سال اکزو نوبل یکی از کمپانی های dulux رنگ ترند جهانی ( همراه با پالت رنگی مناسب) سال را پیش بینی میکند  این رنگ معمولا رنگ مرکزی پالت های رنگی طراحان داخلی هست  از سال ۲۰۱۵ براساس حس هایی که برای ما ایجاد میکنه و تغییر روزمرگی این رنگ انتخاب میشود. مس سرخ رنگ […]