مهارت های لازم برای بیزینس

مهارت های زندگی و کار

یک پیج در اینستاگرام هست که مهارت های لازم برای بیزینس یا ازین قبیل موضوعات را بررسی میکند شخصا هیچ جهت گیری خاصی ندارم و دقیقا مخالف یا موافق همه ی مباحثی که میگه نیستم اما جای این دسته بندی در بلاگ خودمان خالی دیدم قبلا هم مطالبی با این مضمون داشتیم کارگروهی و دورکاری […]