پالت رنگ سال ۲۰۲۱

رنگ های سال جدید از نگاه پنتون در سال ۲۰۲۱ میلادی، و پالت رنگ سال ۲۰۲۱ چرا رنگ سال میلادی جدید طوسی و زرد درخشان است ؟ پنتون که رنگ هر سال اعلام میکنه چندتا فلسفه داره برای این انتخابش اولیش برمیگرده به سختی های این روزا ، اینکه چطوری دوتا عنصر متضاد میتونند درکنار هم […]