دورکاری در اوج کرونا و نکاتی برای ان

از خانه کار کنید

در این روزها کرونا دوباره اوج گرفته و دورکاری بیش از قبل خودش را به عنوان یک گزینه مطح میکند یکی از راه های کمک به جامعه در این شرایط و مبتلا نشدن این هست که تا جای ممکن خریدامون انلاین انجام بدهیم و از منزل کار کنیم. در این مطلب چند راهکار میگیم که […]