چگونه تمیز کردن مس

تمیز کردن ساده مس

خیلیا وقتی اسم مس میاد کنار میکشن از خریداریش‌ ، چون چگونه تمیز کردن مس را نمیدانند. مس یک فلز فوق العادست ، ماده اولیه که رفیق محیط زیسته . قشنگترین و گرمترین رنگ برای دکوراسیون خونه و ظرف ها. خیلیا فکر میکنن مس مانند فلز نقره است و برای تمیز کردن ان نیاز به […]