فراستینگ یا رویه ی کیک گردو و نارگیل

رویه ی کیک گردو و نارگیل

اموزش رویه ی کیک گردو و نارگیل به مناسبت اینکه پایه کیک گالری اورس را در رنگ صورتی پر طرفدار موجود کردیم . به زودی در رنگ سفید هم موجود میشود. چی بهتر از اموزش رویه ی فوق العاده ساده و خوشمزه گردویی نارگیلی برای کیک های شما اکثرا فراستینگ ها دردسر همزدن خامه و […]