مس همراه مد پایدار

مدپایدار طراحی هایی هست که از ابتدا ی کار تا انتها سازگار با محیط زیست باشند. مدپایدار یا سازگار با محیط ساز شامل تمام مواد اولیه ای هست که قابلیت استفاده دوباره را دارند در طراحی ها سعی میشه که در پروسه های تولید و بازیافت و تا چرخه ی اخر میزان کربن و الاینده […]